★阿修羅♪ > ペンネームごとのコメント > TondaMonta gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE
 
g検索 gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE g検索 r.uYhEm1alK5U
 
TondaMonta gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 全コメント
[政治・選挙・NHK200] 市民勝手連がリードする野党共闘 民主党議員に激しい怒号(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
19. TondaMonta[1] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年1月24日 11:37:49 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[1]
Moto Nousuidaijin no Yamada shi wa "Syohizei wo agenaku temo betsuna zaigen wo atereba daijobu" to syutyou sarete imashita.

Shikashi mondai wa seisaku no keizokusei de syo. Fukushima hukko no tameni Minsyuto seiken wa 4-nen no ninki wo matto shinakereba naranakatta to kangae masu.

Mata Shinsai Hukko-zei wa Syohi zei to onaji desu. Sore ga nanini tukawareta nodesyo ka.

>一千兆円以上の借金を前に年々増加する社会保障費に対応するためには・・・・

3% teido no Syohi-Zei neage de issentyo en ijo no syakkin wo kaesu koto wa dekima sen. Syohi-Zei wa IMF-WB taisei no ikkan desu. Itsu demo zeikin wo kokumin kara sibori toreru.Tsumari SZ wa benrina "Utide no Koduchi" nano desu.
Syakaihosyohi ni taio surutame niwa betsu no hoho mo atta hazu.Mata Minsyuto Seiken ni natte zeisyu ga agatte kitanimo kakawarazu zeiritsu wo ageruhu wo sakeru noga ryosaku dewa? Genni Ozawa Ichiro shi wa "Genzai wa SZ wo ageru jiki dewa nai" to syutyoshite itadewa arimasen ka.

Boeihi no nenen no zodai wo yorokonde iruno wa Chiba Rengo demo arimasyo.Abe・Komei seiken wa GDP1% wo yu ni koete 5 tyoen ijomo dodoto boeihi wo zodai sasemashita. Gyakuni Syakai-hosyohi wo sakugen shimashita.
Kono seiken no "akusei" wa DPJ(Minsyuto) no "Uso=Koyaku Ihan" no tyokusetsu no kekka dewa arimasen ga, sorewo yurushita nowa Noda shi no kaisan desyo.Syakai hosyo hi no Kizen dakede DPJ ga syori suru jokyo dewa nakatta hazu. Seijika no shishitsu wa iroiro aruga, kateru jokyo ni naitokini Kaisannsuru nowa senkyo-senjutsu ni kurakatta to iwazaru wo emasen.Sunawachi Nodasyusyo wa seiken tosyu(Ruling Party) sikkaku desu.

> 民主党が天下りを半減している事実をあなたは知っていますか。

Honto no suji wo shirimasen ga, sore ga hontoda toshitemo, sorewa Noda-shi no tegara dewa arimasen.Mochiron Noda-shi wa "ShiroAri Taiji" wo syutyo shitekita koto wa oboete imasu. Shikashi sorenaraba Amakudariwo 50% dewanaku 75% gurai made gensyosaseru tame aruiwa 90% ni gensyo saseru tameni Syusyo toshite no kengen wo motto hakki subeki datta to kangaeru.

Hyappo yuzutte Noda-Syusyo ni hi wa nakattato shitemo DPJ he no kazeatari ga tsuyoku natteita jiki ni Kaisan wo kyoko shita nowa DPJ shijisya ni totte -Rengo Kumiaiin towa kagirazu- Okina shitsubo wo ataeta koto wa machigai nai desyo.

Tokuni Genpatsu 0(zero)ga dai-montai ni natteiru toki Syakaihosyo-hi no mondai dakede Kokkai wo kaisan suru koto wa mato hazure igai no nanimono demo naidesyo.

2011〜2013 ni kakete no Koto wo yoku omoi dasemasen ga, "Hosyasei Btushitsu" he no taio ni owareteita watashiha, Noda-shi no oenka niwa sanseideki masen.


http://www.asyura2.com/16/senkyo200/msg/136.html#c19

[原発・フッ素44] 東電幹部を業務上過失致死傷の疑いで起訴へ!原発、大津波事故を予見しつつ対策先送り(Business Journal) 赤かぶ
7. TondaMonta[2] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年2月13日 11:02:18 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[2]
 菅直人はTPPを言い出したおお馬鹿者だが,ときの首相に原発暴発の責任ありと,訴えるのは筋違い。しかし吉井議員の質問に対する安倍首相のような人間こそ訴訟の対象になるべきである。
 また,勝俣のような人非人だけでなく,電機労連幹部(幹部)や重役以上の役職にあった者は全員,訴訟の対象となるべきである。東芝も日立もシャープも同じ。
 しかし忘れてはならないのは,経産省役人である。テプコ副社長の椅子は天下り官僚の独占だったから,歴代の副社長も訴訟の対象である。のみならず,事故対策を行ってこなかった局長,審議官なども刑務所行き(遺棄)だ。
 また忘れてはならないのは,原発暴発時の東電内部のテレヴィTV映像の全公開だ。忘れては居ませんか。

 忘れるのが人間の特性であるが,「不都合な真実」を忘れさせようとする勢力,東電や情報担当者,経産・文科省などの情報担当官なども訴訟の対象だ。 
 願わくは,間欠泉のように,忘れた頃に,奴らの悪行の数々を思い出せてくれるブログが必要である。
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/835.html#c7

[政治・選挙・NHK201] 日本会議から勧誘の電話がかかってきたのでやりとりを全公開! 安倍首相を絶賛、結婚を戸主の許可制にすべきとトンデモ主張 赤かぶ
22. TondaMonta[3] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年2月13日 12:23:04 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[3]
建国記念の日なのですか,建国記念日なのですか。
「の」があるのとないのとでは,大分違いがあるという話をどこかで聞いたことがありますが,どなたか教えてくださいませ。ついでにその時の国会のやりとも。
 ところで現在は皇紀何年なんですか。現在シリアなどで戦争が行われていますが,イスラム暦何年なんですか。また,ロシア正教会のキリル僧正とローマカトリックの教皇が先日会見したそうですが,ロシア正教歴何年なんですか。
 知り合いにゾロアスター教のベルシャ人がいますが,今年はゾロアスター歴何年なんですか。さらに春節が終わったようですが,中国歴では?
 まとめて質問させていただきますと,なぜ日本は,西暦を用いているのですか。また,1月1日は0月0日だと思いますが,皆さんはどうお考えですか。
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/156.html#c22
[経世済民105] 日経平均(暴落) (GLOBAL EYE) 赤かぶ
9. TondaMonta[4] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年2月13日 12:45:48 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[4]
日経が報じているように,12日は特別清算日なので下がるのは当たり前。もちろん,それまでの下げは,アメリカ経済の粉飾。景気は良くないのに見せかけの失業率やCPIなどで誤魔化している。
 問題は,この下げによって誰が得するかである。外国の方は除くとして,この下げを予知していた自民,公明関係者であるような気がしてならないのです。順張りの空売りで儲けた人も,逆張りでこれから設けようとしている人も,選挙資金を稼ぐために株価を株価を乱下させたとみれば,疑問は氷解,直ぐ解けると思いますが,いかがでしょうか。
 また中国経済の実態はそれほど悪くはありません。この欄に中国ダメ説が何度も出て来ますが,サブリミナルにダメ説を繰り返すことで,事実でないことを事実であるかのように見せる手法は,TPPに参加しない中国いじめの,アメリカ様らの陰謀です。ロシアの悪魔化もユダ資本とアメリカ様の陰謀です。
 例えば,北京オリンピックの後,中国経済は暴落・破綻するといっていたのは,大証券会社の,経済アナリストの誰でしたか?オリンピックは,あれは3年前,何年前でしたか。それが去年から今年に掛けて現れたなんて言わないでくださいませ。
http://www.asyura2.com/16/hasan105/msg/486.html#c9
[原発・フッ素44] 東電幹部を業務上過失致死傷の疑いで起訴へ!原発、大津波事故を予見しつつ対策先送り(Business Journal) 赤かぶ
12. TondaMonta[5] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年2月13日 12:56:07 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[5]
10.の方 様。
忘れておりました。悪徳裁判官もムショ送りでしょう。これまでの全ての裁判を検証し,握られ,金で買収された,裁判官たちは万死に当たると思います。福井地裁の例でも明らかで,圧力がかかったと思います。
 もちろん私は,罪を憎んで人を恨まず。ただ御用学者共々,原発施設内で家族諸共,暮らしていただくほかに道はありません。ビートたけしが言ったように,「地震が起きたらオイラ,原発に真っ先に逃げ込」んでもらいます。
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/835.html#c12
[政治・選挙・NHK201] ≪もうヤメロ≫国民1人当たり824万円の借金はウソ!⇒正しくは「政府が」「国民に」824万円借金があるということです。 赤かぶ
16. TondaMonta[6] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年2月13日 14:16:57 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[6]
アメリカ合衆国政府は,国民にいくら借金があるんでしょうか。
仏蘭西,ドイツ,イタリア,ポルトガル,ギリシアは?知っている方,教えてください。
日本の財務省の海外における(公有)財産,東電がオランダの銀行に持つ資産総額も合わせて教えていただければ幸いです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/180.html#c16
[政治・選挙・NHK201] アベノミクスは正に「失敗」から「崩壊」の域に。巻き込まれるのは国民の資産と年金、そして生活である。 小沢一郎(事務所) 赤かぶ
61. TondaMonta[7] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年2月13日 21:56:24 : dJgO8NrXFo : jxhyilagjI0[7]
百花繚乱。
野党連携にいまだ良策なし。

しかし,今度の参院選で戦争法反対の野党が3分の2をとることを目標にしないで,次の衆院選や参院選で一院でもいいから過半数なり,3分の2なりをとることに目標を変えてはいかがでしょうか。
 6年ぐらいの長期で戦術を考えることを提案させていただきます。


http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/178.html#c61

[政治・選挙・NHK202] ≪報道しろ≫「TPPは悪い協定」増税反対のスティグリッツ教授が明言!「米国では批准されないし、新たな差別を生み出す」 赤かぶ
24. TondaMonta[8] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 09:30:52 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[1]
Stigliz氏は,10月のアトランタ大筋合意以前から,マレ−シアのTPP合意に警告を発しています。

−Malay Economic Action Council (MTEM) CEO Mohd Nizam Mahshar said there have already been warnings from experts including Nobel laureate economist Joseph Stiglitz, on the pervasive effect of the trade deal on Malaysia's many industries.−The Malaysian Insider,2Oct.,2015
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/898.html#c24

[政治・選挙・NHK202] ≪報道しろ≫「TPPは悪い協定」増税反対のスティグリッツ教授が明言!「米国では批准されないし、新たな差別を生み出す」 赤かぶ
25. TondaMonta[9] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 09:36:22 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[2]
失礼しました。訂正願います。Stigliz氏は,⇒Stiglitz氏は,


"We feel the government should not conclude the negotiations in Atlanta, they should withdraw themselves because studies by various quarters including by Stiglitz clearly states TPP does not benefit the country,"
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/898.html#c25

[政治・選挙・NHK202] ≪報道しろ≫「TPPは悪い協定」増税反対のスティグリッツ教授が明言!「米国では批准されないし、新たな差別を生み出す」 赤かぶ
26. TondaMonta[10] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 09:49:18 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[3]
TPPが批准されると,例えば盲腸手術代が最低でも200万円,加入している保険によっては,700万円に上る(堤美果氏)ことは,ご存知の方が多いと思いますが,現在の問題は,ISDS条項を使わなくても済むように,自民/公明政権が国内法を改悪していることです。

 例えば,国家特区戦略法,賃金可決で解雇自由な派遣労働者法改正,簡保のアメリカ保険取り扱い可能(逆に米国ではニホンの保険は扱われない)などです。

 したがって,TPP批准をしなくても日本破壊は進んでいますので,政権交代してこれらの法案を廃棄する必要があるのです。メルシ−。
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/898.html#c26

[政治・選挙・NHK202] ≪報道しろ≫「TPPは悪い協定」増税反対のスティグリッツ教授が明言!「米国では批准されないし、新たな差別を生み出す」 赤かぶ
27. TondaMonta[11] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 09:53:03 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[4]
失礼しました。訂正願います。
堤美果氏 ⇒ 堤未果氏

能力の衰えは如何ともしがたく,御迷t惑をおかけしております。
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/898.html#c27

[政治・選挙・NHK202] ≪報道しろ≫「TPPは悪い協定」増税反対のスティグリッツ教授が明言!「米国では批准されないし、新たな差別を生み出す」 赤かぶ
28. TondaMonta[12] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 10:17:18 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[5]
HSBCも世界銀行もマレ−シアをTPP陣営に引き留めようと,躍起です。

Stiglitz and Hersh said the TPP was a "backhanded(間接的な) way" of undermining(土台を壊す) countries’ ability to protect the health and safety of their citizens, the environment, or even the economy.

ぼくは英語が苦手なのでどなたか翻訳してくだされば,助かります。でも正確な翻訳はできませんが,上の文章のだいたいの意味は分かります。以下の文章も同じです。2015年の10月2日の記事です。御参考までに。
They reported that economists at the United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, had forecasted that Malaysia would actually be a net trade loser as a result of joining the agreement, with its trade balance – the difference between the value Malaysia produces for export and the value it imports – declining by US$17 billion (RM75 billion) per year as a result of the agreement.
 
http://www.asyura2.com/16/senkyo202/msg/898.html#c28

[政治・選挙・NHK203] ≪速報&朗報!≫参院新潟選挙区は生活の党森ゆうこ氏に一本化!民主党は候補取り下げへ 赤かぶ
71. TondaMonta[13] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 16:43:09 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[6]
>反汚職100万人デモのブラジルを見習おう!
この発言は,誤り。デモの数を言うなら,トルコのクルド人などの反政府デモを取りあげるべきでしょう。あるいはイギリスのトライデント型ミサイル配備反対のデモを。
 CIAに扇動された100万人デモです。ルラ−ルセフ大統領擁護派のデモの数も百万を算えるはずです。
>2012年衆院選公約破り野田の過去最高得票での当選はどう見ても不自然
これはその通りでしょう。しかし野田氏の弟が県会議員か市会議員をしています。
この弟一派・一族の流れを追跡しないと,選挙に負けます。ゆえに小沢氏は落下傘候補をノダにぶっつけましたが,負けるのは当たり前です。そこで彼女はどぶ板選挙をして,次回は何とか野田氏を追い落とす作戦です。功を奏するかどうか。情報ある方はください。

〇民進党の菊田氏に活躍の場を。
衆参W選挙かどうか分かりませんが,まだ菊田氏に任期がある以上,来年4月まで待ってください。来年4月には鈴木宗男氏の公民権停止が解かれます。北海道五区の自民支持転換を考えたとき,鈴木氏が衆院選に出馬の可能性があります。自民党からでしょう。ですから,W選挙はないと読みます。
 したがって,参院選挙後,菊田氏の将来(選挙戦術)を森氏たちが責任を持って支える必要があります。

http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/119.html#c71

[政治・選挙・NHK203] ≪速報&朗報!≫参院新潟選挙区は生活の党森ゆうこ氏に一本化!民主党は候補取り下げへ 赤かぶ
74. TondaMonta[14] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 17:24:03 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[7]
>できるだけカメラで票の中身を写してこい。そしてUtubeに上げて同一文字がないか

 四国の高知県だったかよく覚えていないが,投票した人がいるのに,集計結果が「0」であった市町村があった。投票用紙が廃棄されてしまったので,裁判では負けたようだ。

 私が小さい頃は,開票現場に,各候補の選挙連絡委員Aがいて,100票括られるごとに懐中電灯でもう一人の連絡委員Bに合図を送り,Bは開票所外のCに連絡するといった懐中電灯または「狼煙(のろし)」伝達をやっていた。
 以下不正防止の手段を7つほど考えてみた。その他にもあると思うので御教示願いたい。

@ これからの開票は,各候補が票を確認し合う方法を導入する必要がある。時間がかかるかもしれないが,やむを得ない。
A 投票用紙も確認が必要だ。トランプの名前がなかったフロリダの例もある。
 各候補の印鑑が押された投票用紙にする必要がある。特別な印鑑である。
B投票用紙は,最低3年間は保存。
C投票所の立会人は,各候補が推薦する人に割りあてる。私は今までに一度も立会人に選ばれたことがない。
 寝たきり高齢者が多くなるので,投票後は手にマジック等で印を付ける必要がある。

D期日前投票箱の保管は厳重にすること。各候補の代理人が鎖でも何でも用いて開箱を禁止させる。

E 投票用紙の裏に,合い言葉を書いておく。例えば,森氏なら「も」と隅の方に書いておく。あるいは確実な票には,投票者に割りあてられた番号を書いておく。

F 学校が投票所になることが多いので,用務員などは手当が2倍もらえるので,うれしさも2倍。創価学会が検事や裁判官になるように指導・教育しているように,学校や公立幼稚園の用務員を支持者にしておく。そうして秘密裏に監視カメラを設置しておく。

以上です。脳みそ残り少ない頭を使って考えました。御批判ください。


http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/119.html#c74

[政治・選挙・NHK203] ≪速報&朗報!≫参院新潟選挙区は生活の党森ゆうこ氏に一本化!民主党は候補取り下げへ 赤かぶ
75. TondaMonta[15] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 17:45:29 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[8]
▼国民の声を代表するのは、必ずしも国会前でデモをしたり、座り込んだりしている人たちではない。政治家が真に恐れるべきは、多弁を弄さないサイレントマジョリティー(静かな多数派)であるはずだ。

 確かにその通り。しかしデモや座り込みがなければ,何が問題なのか分からない。ベトナム戦争時,僧侶数名ががガソリン時焼身自殺した。それを世界にマスコミが報道したので,ベトナム戦争の悲惨さが伝わったと思う。
 ニホンでも戦争法反対の時だったか,焼身自殺された方がいらっしゃる。それを日本のマスゴミはほとんど報道しなかった。それでは多くの国民に何が問題なのかを訴えることができない。
 TVや新聞が知らせるべき事を知らせず,ゴチになり政府に都合がいい情報ばかり垂れ流す。そういうときに,譬え国民の声を代表しないとしても,デモ,座り込みは有効である。

 したがって政治家が恐れるべきは,デモや座り込みの人たちで「も」ある。ゆえに通産省は寝泊まりする人を訴えた。仕事には差し障りはないのだから,訴える必要はない。しかも庭などは公的な建物のいちぶであるから,一般人が利用して何が悪いのか。また自民党の有力者I氏等はデモ参加者を「テロリスト」呼ばわりした。

 トルコのエルドガン皇帝も自国政府に楯突く者は憲兵隊少佐であろうと大尉であろうと新聞者であろうと,学者であろうと,言語学者N.チョムスキ−氏であろうと排除し,逮捕し,逮捕するだろう。

 そのときサイレントマジョリティ−はスレイマン皇帝エルドガンの弾圧に賛成なのか,反対なのか,黙っていては分からない。
 雄弁は銀で無言は金かもしれないが,政治の場合には,雄弁が金である。もちろん人には無言である自由は保障されているから,雄弁になれと強制はできない。投票に行けと無理矢理脅迫するようなモノだ。選挙管理委員会の投票呼びかけ公用車はうるさい。無言のマジョリティの意志を尊重すべきだ。
 この公用車に乗る役人は手当が3倍もらえる。土・日曜出勤だから。しかも用務員さんより給料が高いから,つまり給料の0.1%もらえるとしたら,公用車に乗る役人の方が大いに決まっている。

 


http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/119.html#c75

[政治・選挙・NHK203] ≪速報&朗報!≫参院新潟選挙区は生活の党森ゆうこ氏に一本化!民主党は候補取り下げへ 赤かぶ
76. TondaMonta[16] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 18:37:52 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[9]
▼「首相の考え次第だ」。自民党の稲田朋美政調会長が指摘する通り、同日選となるかどうかは解散権を持つ安倍首相の腹一つである。もっとも、永田町はとっくに同日選を前提として動き出している。暗黙の了解事項であるかのように。

 おそらく衆参同日選なのであろう。しかもそれは永田町の大多数の雰囲気なのであろう。岩下俊三ブログの岩下氏は,その手の業界通であるが,W選を予告されているから,おそらくそうなるだろう。
 しかし私は声なきマジョリティではなく,声あるマイノリティである。3億円宝くじを例えば住人で共同購入し,当たれば,十分の一で3千万円の取り分である。しかし一人で買えば,当たる確率は十分の一になるが,取り分は10倍である。つまりマジョリティを取るか,マイノリティをとるか。

 民主主義の意味を小学校高学年で習ったような気がするが,その定義は第一に多数決原理,第二に少数意見の尊重,第三に討議の公開であるように推測しているが,賛否同数の時は議長がこれを決することにも多数決原理が現れている。しかし放射性は器物処理場をどこに造るかは,自民党・公明党多数の国会でもなかなか決められない。多数決原理が適応できない事態である事に少数意見の尊重が現れているだろう。
 すなわち,マジョリティとマイノリティの区別があるが,いつでも前者が優先すると言うことではない。地方自治(マイノリティ)の優先も国(マジョリティ)が優先という意味ではないだろう。ゆえに,私は,宝くじの独り占めを狙って,声あるマイノリティになりたいと願っている。(当たるも八卦,当たらぬも八卦,W選,外れてね)。

前回の訂正です;大いに ⇒ 多いに
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/119.html#c76

[政治・選挙・NHK203] ≪速報&朗報!≫参院新潟選挙区は生活の党森ゆうこ氏に一本化!民主党は候補取り下げへ 赤かぶ
77. TondaMonta[17] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月19日 18:53:46 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[10]
始めに訂正を!済みません。
 しかし放射性は器物処理場 ⇒ しかし放射性廃棄物
です。

>森ゆう子氏首相待望論について

 待望するのはその人の勝手だが,まだ参議院議員に当選してもいないのに,首相云々とは気が早すぎないか。自公の反撃の恐ろしさを知らない暴論だと言ってよいだろう。

 とは言え,当選した暁には,次のことを思い出して頂きたい。
 前回,文科省副大臣であらしたとき,賛成でもないのに,『英語ノ−ト』の予算化とその配布をお認めになられた。
 現在,大学の授業を英語でやるよう文科省は圧力を掛けているが,英語教育強制は日本国を滅ぼす。その理由は述べないが,あちこちのブログで反対論が根強くあるように。もう一度英語教育義務化乃至強制についてご一考願いたい。
 
 御承知のようにTPP文章の正規文に日本語がありません。TPPは日本を植民地化する協定ですので,許されるモノではありませんが,これではまるで日本人は日本語を棄てろと言っているのに等しいと思います。田舎の爺婆が英語を使わなければならないほど日本人は落ちぶれてはいないと思います。断乎,英語強制を止める政策を採って頂きたい,ものである。
 

 
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/119.html#c77

[原発・フッ素45] 二人の女子学生が突然死。水耕栽培でも汚染は防げない。福島高専教員鴨下さんの意見陳述 stix
38. TondaMonta[18] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月23日 21:09:42 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[11]
忘れているのは,なぜ関西電力などが築40年もする原発を再稼働させるのか,ということです(どうして20年延長なの?安全なら,50年でもエエヤン)。
それは僕の予測に間違いがなければ,つまり,中央リニア新幹線を走らせるのに,莫大な電力が必要となるからです。

これからの原発新設はほとんど不可能です。したがって高浜や川内,佐賀で国民の反応を見て,まだ稼働年数が40年にならない原発を「中央リニア」に使おうと考えているのです。

原発稼働なしでも夏はもちろん,一年(4年間)を過ごすことができたわけですから,原発再稼働の必要性はないのです。新電力に切り替えればよいので,電気代が安くなることとは無関係です。

じゃ,誰が「中央リニア」を強引に動かそうとしているのか。環境破壊が必ずおこることは確実なのに。
それはJR東海会長の葛西敬之氏一派です。まだ会長なのかどうかわかりませんが,葛西氏がアメリカ合衆国にも売り込んだリニア新幹線と同じく,電力爆食いのリニアが「原発」を必要としているのです。

コレを止めるには,JR東海の株主になって,25%以上の株主を構成し,総会で中央リニアを止めさせることです。すでに工事が始まっていますが,株主提案で工事中止の動議を出すことが必要だと思います。

彼の熱意を砕くために,芹洋子さんの歌を共に歌いませう。
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/350.html#c38

[政治・選挙・NHK203] 盛り上がった北海道5区補選、森ゆうこさんも応援 宜野湾市長選に似て来た北海道5区補選ー(天木直人氏) 赤かぶ
38. TondaMonta[19] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月23日 21:46:46 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[12]
要するに,開票は(準)公務員でなければならないと思います。
日曜・土曜出勤ですので,手当は倍以上になりますが,開票,運搬,保管などは「中立・公正・公平」である公務員がやらねばなりません。

公務員の中には,「中立・公正・公平」の禁を破って収賄に走る方がいますが,それは例外です。日刊ゲンダイや選挙管理委員会や国民全員が,自分の一票がどう処理されるのか,見守る必要があります。いわゆる選挙の「民営化」は汚職の原因であり,「中立・公正・公平」を補償しません。

僕が小さかった頃は,開票所の中にいる運動員Aが,100票ごとに票がまとめられると,二階や窓の外にいる自派の運動員Bに懐中電灯で合図を送ったものでした。そしてBは事務所に電話を掛けます。そうして合計された全票と当確予想の票数とを比較して,当選かどうか選挙事務所で判断したモノです。
 
ようするに,開票所や投票用紙保管所には,自派の運動員が日夜,張り付いて不正がないように見守るのです。
また昔の話で済みませんが,実弾(現金)が飛ばないように,少なくても自派の票が多く出る地区は夜,オ−ト三輪車に乗って警戒に行ったこともありました。
 
選挙とは,応援する方も,される方も,当選する方も,落選する方も大変だということを肝に銘じて,不正を許さないようにしたいものです。他人事のような話で申し訳ありません。


http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/285.html#c38

[政治・選挙・NHK203] 盛り上がった北海道5区補選、森ゆうこさんも応援 宜野湾市長選に似て来た北海道5区補選ー(天木直人氏) 赤かぶ
39. TondaMonta[20] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月23日 21:49:35 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[13]
訂正願います。
「中立・公正・公平」を補償しません。⇒ 「中立・公正・公平」を保証しません。
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/285.html#c39
[政治・選挙・NHK203] ワシントン・ポストが社説で、安倍政権の高市総務相の停波発言や「マスコミ潰す」勉強会を痛烈に批判! 赤かぶ
15. TondaMonta[21] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月23日 22:14:34 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[14]
ご存じの方も多いと思いますが,ブログ『マスコミに載らない海外記事』でよく翻訳されているのが,P.C.ロバーツの記事です。
 ロバーツ氏は,欧米のほとんどの新聞社が買収されているので,「売女マスコミ Presstitute」と読んでいます。
 その中の一つW.ポスト紙が日本を名指して,高市総務大臣や安倍自民党・公明党政権を批判しているのですから,「相当非道い」報道規制,言論の自由統制なのだと思っています。

http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/290.html#c15
[政治・選挙・NHK203] 「民進党」結党を邪魔した細野、野田という困ったちゃん〈週刊朝日〉 赤かぶ
32. TondaMonta[22] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月24日 15:23:44 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[15]
昔は「閣議決定」という言葉はしばしば使われなかった。事務次官会議がなくなった分,この言葉が多用されるようになったと思う。つまり,「閣議決定」という用語には,事務次官たちの怨念がこもっているのである(例えば,閣議決定されない予算書が国会に提出されたことがあったのでしょうか?)。

 (植草一秀氏の『知られざる真実』には民主党の悪徳10人のお名前が乗っておりますので,御覧下さい。)

 鈴木親子が共産党を嫌う理由はわかる。しかしそれは鞍替え,自民党支持の理由にはならない。なぜなら,戦前・戦中から共産党を拷問し牢獄にぶち込んできたのは,岸一派であり,旧内務省であり,特別高等検察(特高)といった政府機関であるからである。
 1925年成立の治安維持法を拡大解釈し,万機公論に決しないで,反対する者の発言,出版を封じてきた破壊集団の末裔の一つが,公安調査庁である。閣議決定されるべきは,公安調査庁の廃止である。

オマケ:共産党が破壊集団であれ,何であれ,それなりの法律でオーム真理教のように取り締まればいいこと。創価学会が取り締まりの対象でないことが不思議だが,破防法を適応すればいい。しかし未だに適応して組織を潰さないのは,第三者にとってよく分からない。
 それよりも,数ある法律の最上位の法律である日本国憲法に違反して,戦争法=安保法制を閣議決定した安倍自民・公明政権こそ,破壊集団ともいえるのではないだろうか。なぜならこの戦争法の行使は,消耗品である核ミサイルや砲弾を撃ち込まれた国民にとって大迷惑(死に到らせる破壊行為)であるばかりでなく,その国を暴力や兵器で破壊,転覆させる法律でもあるからである。
 米軍の尻を追っかけてであれ,中国の尻を追っかけであれ,ロシアの尻を追っかけであれ,砲弾を撃ち込まれた国民や国家はたまったものではない。南スーダンの人々よ,ゆるしてくれ玉へ。


http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/329.html#c32

[政治・選挙・NHK203] 共産党の選挙協力提案を「罠」だと書いた佐藤優 天木直人 赤かぶ
37. TondaMonta[23] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年3月24日 16:17:14 : xLTnJJXGZY : 3NCkivFs3hw[16]
>36 私の大好きな山崎行太郎さん、大丈夫ですか。

同感。山崎先生の文章作法に感心している一人ですが,佐藤優氏に関する,先生の評論には,今回の件に限らず,同意できません。山崎先生が応援する小沢一郎氏支持と背反します。

おそらく絶対矛盾の自己同一ということでしょうか。マルクスの『資本論』には矛盾する点がいくつかあると指摘する専門家がいます。その通りです。しかし,その矛盾こそが修辞法の最たるもので,弁証法たる所以なのでしょう。効果が倍増するどころか,百倍にもなる???


http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/327.html#c37

[経世済民107] 一気に危機モードに入った日経平均(GLOBAL EYE) 赤かぶ
16. TondaMonta[24] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月03日 08:31:20 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[1]
1ドルが109円から125円の間なら,黒田総裁の許容範囲です。
1ドル=100円になったら,黒田君は辞任するでしょう。
http://www.asyura2.com/16/hasan107/msg/170.html#c16
[政治・選挙・NHK203] 佐藤浩市がテレビの萎縮・右傾化に危機感表明!「このままだとナショナリズムに訴えるドラマしか残らなくなる」(リテラ) 赤かぶ
30. TondaMonta[25] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月03日 08:48:42 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[2]
人類は,放射能と共に,ゴキブリと共に生きてきた。だから放射能を少しぐらい浴びても大丈夫だ! ゴキブリを殺してはならぬ。
戦後浅間山は何度も噴火した。日本は戦争に巻き込まれなかった。ゆえに日本の平和のためには浅間山の噴火が必要である。

離れですき焼きを食べているが,母屋ではおかゆを吸っている。独立行政法人へ税金(補助金)の垂れ流し。一般国民は消費税で苦しんでいる。人間皆死ぬのだから,すき焼き食べられない人も,関わりのない人を殺しても,皆同じ。・・・

アホか。

http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/745.html#c30

[政治・選挙・NHK203] 佐藤浩市がテレビの萎縮・右傾化に危機感表明!「このままだとナショナリズムに訴えるドラマしか残らなくなる」(リテラ) 赤かぶ
31. TondaMonta[26] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月03日 08:56:59 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[3]
7>武士道とわ死ぬこととみつけたり。

『武士道』を読んだことあるのかしら。これは斬り死にしたり,飢えで死んだりする精神を表しているのではござんせん。戦争するな,平和の内に生存する権利があるという精神です。

追伸:パソコンの打ち間違いはよくあります。わたしもしょっちゅうです。
でもね,「わ」と「は」を間違えるのは,ロボット・タイプライターか低学力の日本人ダワナ。
 ゴミださんといて。
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/745.html#c31

[政治・選挙・NHK203] 佐藤浩市がテレビの萎縮・右傾化に危機感表明!「このままだとナショナリズムに訴えるドラマしか残らなくなる」(リテラ) 赤かぶ
32. TondaMonta[27] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月03日 09:23:31 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[4]
「Trump」とは『頼りになる人』という意味もあります。名付け親からすれば,花札さんよりは他人から頼られる人になってほしいと願っても,ふしぎではありません。
「切り札」という意味が原義のようです。ここから『頼りになる人』まで解釈を広げることは可能でせう。

知的な層,たとえば英国の知的な層はコントラクト・ブリッジをするでしょう。英王室でさえ,競馬に興じるのですから,ブリッジにも知的な楽しみを見出す方が多いと思ひます。
日本では,戦中,特高に追いかけ回された吉田茂元首相もブリッジを楽しんだそうです。皆さんもブリッジを楽しみ,他TondaMonta人に『頼られる人』になりませう。
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/745.html#c32

[政治・選挙・NHK203] 作家・浅田次郎氏、メディア幹部の安倍首相との会食に苦言「“わいせつ感”がある」=総務相の「電波停止」発言、識者4人が批判 赤かぶ
35. TondaMonta[28] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月05日 19:10:48 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[5]
20> そうですけど〜〜、比例ってのがあるから、党が上位に据えれば、幾ら国民が落としても復活とかして入ってきちゃうんじゃないのかね〜(ーー;)

その通りでしょう。しかし戦犯菅直人氏は小選挙区で落ち,比例で復活しました。これで彼が小選挙区で当選していたら,党名が民進党にならなかったはず。

つまり,影響は大だと思うのです。落とすべき者は落とすことがまず必要だと思います。落ちれば,大臣にはならない確率が大きいでしょう。
http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/845.html#c35

[政治・選挙・NHK203] こんなにあるある 「自民党は毎日がエイプリルフール」 ≪安倍政権のウソ、12連発≫ 赤かぶ
19. TondaMonta[29] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月05日 19:19:50 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[6]
不謹慎かも知れませんが,人はウソとは分かっていても欺されてみたい,のです。
なぜなら,嘘を言ったヤツが悪いのであって,自分に責任はないからです。
大本営発表から「フクシマは100%管理下にあります」まで,戦争や事故の責任は「最高責任者」にあればいいのです。

 しかしそれよりもあの絶世の美女に一度は欺されてみたい。


http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/870.html#c19

[政治・選挙・NHK204] 亀井氏ら野党結集へ「さくらの木」が水面下で動く 小沢一郎代表「野党の連携を目指すというのは、大変いいことだ」 赤かぶ
8. TondaMonta[30] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月07日 15:14:43 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[7]
 昨年であったか,地方統一選で共産党票が伸びたことを忘れてはなりませぬ。

 他方,旧民主党議員は落ちに落ちた。自民党も議席数を減らした。こういったことを忘れてはなりませぬ。


 都市部では野党が強いかも知れないが,農村部では自民党が強いということが従来であった。しかし,消費税を8%に上げ,TPPでの嘘(ウソ)がバレテ,自民・公明は誤魔化すのに躍起。しかし自民党の底力を侮ってはなりませぬ。恐れてもなりませぬが。
 (松山千春さんとムネオさんは隠れ補完勢力。ムネオさんが公民権を回復する来年まで衆議院は解散されませぬ)。

 以上の,政治状況の基本に立てば,小沢氏の構想は正しい方向なのです。私は小沢氏に全面的に賛成するものではありませぬが,国民の正直な声を反映しようとする小沢一郎氏に耳を傾ける必要があります。
 すなわち民進党は野田氏,前原氏,長島氏らを除名し,ついでに連合とも縁を切り,前に進むべきです。旧民主党は大所帯だったのに,大幅に議員を減らしたのは,増税を言い出した官直人氏,八ッ場ダムを凍結するといいながら,これを容認した前原氏,解散をしなければ自民・公明に絶対過半数をてわすことがなかったのに,解散した野田氏など彼らの理由=大罪はいくつか考えられます。
 さらに原発ゼロもなしくずしになりました・・・・といった国民を裏切った政党に国民はうんざりです。

 そこで,「ソロソロ許してあげたら」というあの大学者の声も聞く必要もあります。7月の参院選は,少しは許しますが,まだまだ「許すことはできませぬ」でしょう。しかし次期衆院選では「許してあげませう」となってほしいものです。
 そして,サクラの木に花を咲かせようではありませんか。花とは,消費税4%,法人税35%,富裕層への課税強化,非正規雇用の大幅減員です。


http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/108.html#c8

[カルト15] 飯山・パナマ文書は米諜報機関によるヤラセ、米首脳だけリストなし。またお前かドル詐欺、やっぱりお前か偽ユダヤという事です。 小沢内閣待望論
12. TondaMonta[31] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月07日 15:22:09 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[8]
このブログコメントを読むと,大変参考になるのですが,『スプトニク』からのニュ−スが引用されていません。残念です。
 ソロスとか,USAIDとかの名前が出て来ますが,これらについて語っているコメントはありません。このパナマ文書を漏洩したのは,老醜ソロスと,予算削減の対象となっているUSAIDです。

これからはよろしくお願いします。
http://www.asyura2.com/15/cult15/msg/801.html#c12

[カルト15] パナマ文書に名が出た企業は、とりあえず懺悔の半額セールを行うべきで、そうしないと簡単に倒産します。 小沢内閣待望論
16. TondaMonta[32] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月08日 22:52:02 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[9]
>15様

 ブラジルはそれほどいいところですか。サンパウロあたりはどうですか。フクシマの放射能から逃れるため,今,海外移住を考えています。

永住ビザあるいは10年ぐらい長期に住むことができるVISAなどがあるのですか。あった場合,簡単な手続きで手に入れることができるのですか。

カンボジアではドル預金をすると,4%の利子が付き,誰でも預金ができるときいたことがありますが,ブラジルの預金金利はいくらですか,教えていただけたら幸いです。
http://www.asyura2.com/15/cult15/msg/808.html#c16

[政治・選挙・NHK204] 「下り坂」アベノミクス朽ち果て選挙は「まさか」ー(植草一秀氏) 赤かぶ
4. TondaMonta[33] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月08日 23:04:54 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[10]
安倍自民党・公明党政権が瓦解すれば,新政権で国民の所得が100万円
上がることを保証しますぐらいのことをいう,夢を持たせる候補者がたくさん出ないかな。

 100万円アップですって。冗談でしょう。

 しかし,あの東電だって,オランダに200億円資産をもっているんです。したがってパナマ文書に載った日本企業からタップリ税金をふんだくれば,100万円アップは夢ではないと思います。
 
 だってそうでしょう。日本で警察や機動隊に守られているのですから,日本企業は海外に出てたとしても,日本国民の税金で警察や機動隊が動いているわけですから,脱税,合法的に脱税していたとしても,その金に日本の財率が適応されないとすれば,その日本企業は,日本国から出て行くべきと考えます。

 どうかみなさん。合法的脱税日本企業から税金をたんまりとりませう。

 そして参院選に立候補したいので,私に寄付してください。供託金300万円がほしい。あと200万足りません。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/190.html#c4

[政治・選挙・NHK204] 公開討論会で「おまえら、貧乏だから保育園が必要なんだろ?」と言い出す北海道五区補選候補、世襲のボンボン和田……。 gataro
33. TondaMonta[34] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月09日 20:11:10 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[11]
ドイヒー娘婿が当選したら,皆さんどうなるの?
敗戦の時のことも考えておいてください。
世論調査なんて当てになりませんから。

衆参同時選挙はありません。ムネオ親子が娘婿側に寝返った事から判断すれば明らかです。宗男氏が公民権停止が来年4月ですから,衆議院選は6月ぐらいでしょう。

これに対する反論は,イヤ,宗男氏は北海道知事に転身するので,衆参同時選挙はあるかも知れないという意見です。
 しかし道知事には,いくら松山はんが応援しても慣れないと思います。何しろ,TPP賛成派ですから。

結論は,衆議院議員の魅力・誘惑に負けて,寝返ったということです。すなわち,衆参同時選挙はありません。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/166.html#c33

[政治・選挙・NHK204] 公開討論会で「おまえら、貧乏だから保育園が必要なんだろ?」と言い出す北海道五区補選候補、世襲のボンボン和田……。 gataro
34. TondaMonta[35] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月09日 20:14:27 : Zv8jvviCMo : pwI4kqenVQM[12]

訂正願います。

 宗男氏が公民権停止が来年4月ですから ⇒宗男氏の公民権停止が来年4月までですから

すんまへん。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/166.html#c34

[カルト15] 原問・税収の三分の二が特別会計に入る。これをやめさせれば消費税は不要でベーカムも可能、ドル詐欺と背乗りの泥棒です。 小沢内閣待望論
10. TondaMonta[36] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月11日 15:31:06 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[1]
>そもそもタックスヘイブンを利用すること自体は違法ではないにもかかわらず、政治家個人の道義的責任とごっちゃにしているネット住民らは、パナマ文書に記載されている具体的な日本の企業名を挙げ、「許せん」などと一方的に盛り上がっているからだ。。。。。

 この文章は日刊ゲンダイからの文章ですが,この文章おかしくありませんか。

まず第一に,法の下の平等に反しませんか。大企業や海外進出企業はタックスヘイブンを利用できますが,一般庶民は利用できますか。
国民の税金を使っての海外留学組のキャリア官僚も,このヘイブンを利用している可能性があります。昔,スイスやアフリカに駐在の外務官僚などは会社を立ち上げて利益を得ていませんでしたか。
 これから政治家の名前も出て来ますが,政党助成金はもらうは,議員歳費は高いは,ヘイブンを利用するはで,海外に口座を持てない一般庶民と比べて不公平ではありませんか。

第二に,輸出企業は「輸出戻し税」があります。しかし輸出先の国では消費税があり徴収されていますから,国内で払った消費税は海外で取りもどしています。したがって輸出戻し税は不要です。
 しかし輸出企業がたくさんパナマ漏洩文書に載っています。そしてヘイブンを利用しています。これって,法の下の平等に反するばかりでなく,戻し税泥棒ではありませんか。

第三に,ヘイブンは税逃れですが,海外には預金金利の高いところがあります。
ブルガリアやカンボジアは4%以上です。ここに政治家や官僚や企業が預貯金すれば,日本国内以上に利子が付きます。
 100万円あれば,年に4万円以上です。だから議員歳費を上げ,国家公務員の給料を上げているのです。キャリア官僚なんかは,1000万円も2000万円も貯金しているのですね。めでたい。

 何が100万円あれば10円の利子がつくだ???!!!
http://www.asyura2.com/15/cult15/msg/815.html#c10

[政治・選挙・NHK204] 「アリは一人でアメリカ政府を相手に戦って、勝ったんです。すごい。:内田樹氏」 赤かぶ
17. TondaMonta[37] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月11日 16:02:46 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[2]

 鹿島建設の婿養子である方K氏が,日経『私の履歴書』に書いていました。将校だったK氏が敗戦間近,東京へ戻ろうとすると,地域の有力者と思われる男性と娘さんがK氏を訪れ,父親の男性が内の娘を嫁に娶って欲しいと切り出した。
 そのわけを聞くと,「占領軍のアメリカ兵はうちの娘もレイプするだろう(鬼畜であるからとはいったかどうかは書いていないが)それゆえ,どうせなら日本人男性に嫁がせたい」と語ったという。
 もしろんK氏は断ったが,その娘さんはレイプされることはなかった。占領軍や侵略軍がレイプするとは限りませんよ。
 むしろ映画『西部戦線異状なし』では,仏蘭西の女性が米兵を歓迎したそうですよ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/290.html#c17
[政治・選挙・NHK204] 「アリは一人でアメリカ政府を相手に戦って、勝ったんです。すごい。:内田樹氏」 赤かぶ
18. TondaMonta[38] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月11日 16:22:25 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[3]
5様の
>したがって上の文明国・土人国というのはちょっといただけないな。
@ 「したがって」という接続詞の使い方はおかしい。

A 文明国の定義が必要であり,共有される必要がある(土人国というのは非文明国で言い換えることができる)。
 死刑執行がある国とない国で区別する方法もある。基本的人権が守られているか以内かでも区別できる。明治時代は,牛鍋を食べるか食べないかで文明開化の音を聞いた。またキリスト教は十字軍を遠征させ,豚を食べないイスラム教徒を懲らしめた。キリスト教社会こそ文明国である。
 さて,パナマ漏洩文書について申し上げれば,捜査をするかしないかで文明国か,非文明国か区別しているように,上の文章は読める。犯罪の恐れの高い案件を調査をしない国は文明国でないのか,どうか。

 関税自主権がなかった明治時代,なぜなかったか。また西洋的憲法発布が1890年に行われたが,憲法なんてなくても国は,戦国時代や徳川時代にも存続していた。司法がない国は文明国と見なされなかったのか,どうか。

 しかし司法権はあるが,司法権を行使しないだけなのか。しかしこの議論は文明国か否かには関係ない。むしろ,日本国憲法が核兵器を禁止していないことと日本国憲法が核兵器を許可するとも書いていない,ことと関係する。

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/290.html#c18

[政治・選挙・NHK204] 恐るべき政治の劣化 亡国TPPに群がる“卑しい面々”(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
23. TondaMonta[39] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月11日 22:27:40 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[4]
高橋洋一氏のようなノーパンしゃぶしゃぶ大蔵省出身の元官僚など相手にしてはいけません。
デタラメ経済学者です。

僕はいつもいっています。相手にしない。蒋介石は相手にせず。
いくつか並べてみます。
 さんけい珍聞   どんな馬鹿なこと,真面目なこといっても引用しない
 アヘ首相    国会で指名しない 別の阿呆大臣に質問を集中する
 犬HK    見ない 払わない 話題にしない
 売女マスコミ   報道しない内容に注意し,目を向ける
 外務官僚    若い官僚は相手にしない
      ハニートラップに引っかかった課長級以上を追跡をする
 
 
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/266.html#c23

[自然災害21] 「九州でM8クラスの直下型巨大地震が起こる」と予測していた(カレイドスコープ) 赤かぶ
11. TondaMonta[40] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月17日 16:37:26 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[5]
川内原発はすでに事故っています。そして停止しています。もちろん,そんなことは口が裂けても言えません。なぜなら,24日の北海道五区の補欠選挙があるからです。
 原子力規制委員会及び公明党・自民党政府の認可により再稼働した川内原発が停止したなどというニュ−スが流れれば,池田君は万事休す。急須にお湯を注いで飲み始めるでしょう。イヤー,ご苦労であった?

 それで発表を26日以降に延ばしているのです。アマリ君の仮病を8月まで押し通すわけですから,つまり時効・ジコウが今年の8月中だそうです。それが過ぎれば,検察は捜査を止めるでしょう。

 ところが川内原発の事故は今回,大事故,フクシマ並になるのを現場職員は理解不能でしょう。なぜなら,こちらを修理すればあちらの配管が故障するで,泥縄式に故障箇所が発生するでしょう。今その対応に大慌てです。しかしまだ大事故に到るという認識がないため,修理さえすれば大丈夫だ−という考えで作業していますから,一斉に故障し出すと手に負えなくなります。職員が全員で対応しきれなくなります。
 むやみに煽るわけではありませんが,これで日本は終わりです。川内原発から出た放射性物質,セシウム134,137ばかりでなく,ヨウ素,アメリシウムなどアメリカ東部で発見された物質が西日本を覆います。春の南風に乗ってさらに北東に散らばるでしょう。農作物への被害は甚大です。
 電機労連や東芝,九電,四国・中国電力の方だけ残っていただきます。いろいろな事情で脱出できない方も大勢居るでしょう。申し訳ありません。自然界に存在しない物質と共存してください。
アデオス。
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/343.html#c11

[自然災害21] 「九州でM8クラスの直下型巨大地震が起こる」と予測していた(カレイドスコープ) 赤かぶ
12. TondaMonta[41] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月17日 16:42:05 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[6]
訂正;;;

 池田君 ⇒ 和田君

大変失礼しました。
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/343.html#c12

[自然災害21] 「九州でM8クラスの直下型巨大地震が起こる」と予測していた(カレイドスコープ) 赤かぶ
13. TondaMonta[42] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月17日 17:14:05 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[7]
よく分からないのですが,中性子なるものが燃料棒(ウランは燃えませんが表現上燃料棒と表記します)の中のウランの原子核に当たると,莫大なエネルギーを発生させ,ついでに中性子を2,3個発生させます。するとこの中性子がまたべつのウランに当たってエネルギーと中性子を発生させます。

したがってこの中性子をウランに当たらなくなるようにすればいい訳です。そこで制御棒(壁)を入れます。すると次第に中性子は新しく発生しなくなります。そのうちエネルギーも発生しなくなります。これが原発停止の状態ということだと,アマリ理解できていないのですが,自分を納得させています。

発生する熱量は,10万トンの水を1秒間に蒸発させるほどといわれています。これが出力50万KWとかの原子炉内でおこることです。

中性子が中性子を次から次へ発生させるので,連鎖反応と呼ばれます。ウランは番号があってウラン239だったと思いますが,この原子核に当たるわけですから,核分裂する性質を利用しているということになると思います。そこで核分裂連鎖反応と呼ばれます。
 一方人間が手をつないでデモをするとき,次から次へと手をつないでいく様子が手の鎖,つまり手鎖が核分裂の連鎖反応に似ているので,手と手をつなぐのです。これはウランのように莫大なエネルギーを発生させませんが,デモ参加者の連帯感を熱くし,強力にする効果があるので,喩(たと)えとして利用されています。

 従いまして「絆(きずな)」ではこの連帯感が出ません。次から次へと手をつなぐイメージが沸きません。連鎖反応が感じられないのです。
 以上,僕の能がかなり低下して,その低下が地球の裏側ブラジル当たりまで到達している感じがしないわけでもありませんが,僕なりの核反応のイメージを申し述べました。間違いがあったら御指摘ください。
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/343.html#c13

[自然災害21] 「九州でM8クラスの直下型巨大地震が起こる」と予測していた(カレイドスコープ) 赤かぶ
14. TondaMonta[43] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月17日 17:21:32 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[8]
訂正願い;;;;

 Yahooでけんさくしたところ,ウラン239ではなくて,ウラン235だそうです。
 
 訂正願います。
http://www.asyura2.com/15/jisin21/msg/343.html#c14

[政治・選挙・NHK204] 安倍官邸が最初の地震の後、熊本県の支援要請を拒否! 菅官房長官は震災を「改憲」に政治利用する発言(リテラ) 赤かぶ
49. TondaMonta[44] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月18日 09:51:05 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[9]
安倍ちゃんが国会議員やっていると,地震や津波がやってきて日本が沈没しそう。
小松左京先生! なんとかしてくんなまし。

安倍ちゃんに首相とか副官房長官とかやらせておくと,日本は大災害を被る。そんな
イメージができつつあるんや。辞めといて。

安倍ナチスも破壊的でチュが,自民・公明党に政権を任せると,その後の政権が大変。神戸の大地震があり,東北大地震があり,そして今度の熊本大地震。

オリンピック中に地震が襲ったら,すがすがしい気分で選手たちはプレーできるのかしら。

日蓮宗は,創価学会が信者らしいが,人々を救うことができるの?国土建設大臣ってどこの党の人?

安倍ちゃんが自民党にいると,日本は地震でチ〜ン没しそう。

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/551.html#c49

[政治・選挙・NHK204] ≪無能≫熊本県の要請38万食よりコンビニ70万食が先に到着したことが判明! 赤かぶ
52. TondaMonta[40] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月19日 17:06:14 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[6]
コンビニで物を買うのを止めましよう。
アメリカ資本のコンビニ。日本の小売り業を潰したコンビニ。夜も寝ないで売りつける。お正月もない。お盆もない。何のための人生か。

アメリカ合衆国には,墓の掃除も,先祖返りもない。歴史のない国のプロテスタントが仕組んだコンビニ。多少高くても,国内の食堂で食事をしよう。
外食は,katakanaを止めて,日本の食堂でしよう。食堂を復活させ,地産,地消。

但し,朝の2,3時の食堂はほとんど開いていません。覚悟してください。開いているところもあります。しかし基本的に夜は眠るもの。

地域の食堂がたくさん増えれば,雇用も増えます。豚肉も,鶏肉も安心して食べられる地元の肉です。ホルマリン漬けの肉を食べなくてすみます。それとも抗生物質たっぷりの肉を食べたいのですか。

コンビニでは買わない運動を世界に広めようではありませんか。

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/624.html#c52

[政治・選挙・NHK204] 報ステの新コメンテーター後藤謙次氏に厳しい声「安倍総理の寿司友では無理」「いないほうがずっとマシ」 赤かぶ
19. TondaMonta[41] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月22日 04:02:19 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[7]
TBSの,夕方の番組報道特集とき批判が集中した。わたす,メ−ル「後藤謙次にデタラメ多し」をTBSへたくさん送った。後藤氏しばらく休んでからサンプロのゲスト,そして現在に到る。テレビ朝日の早河社長はナチス・ヒトラーの寿司友らしい。どおりで,批判メ−ル送ってもゲストから外されなかった。

田原総一郎司会の時,竹中平蔵とパソナの社長が同じ出演。その後パソナの株が急騰。しかし株価低迷。しばらくした後,竹中がパソナ会長就任,パソナ株上昇。

新自由主義が大手を振って日本を徘徊し始めた。つまり,田原氏が調子に乗せた。戦犯は田原氏。例のタカイチ氏も田原氏の抜擢。その彼女を放映中に徹底的にやり込めた田原氏。演技が上手。


後藤&竹中,年収170万円以下の若者を大量生産した極悪非道にして広報担当者。

政権転覆。レジーム・チェンジ。大政奉還。名前はどうでもいいが,とにかく公明・自民のナチス支配は葬らねばならない。憲法無視もいいところ。

その手先が後藤謙次氏。みなさん,彼にお別れを。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/766.html#c19

[政治・選挙・NHK204] 池田まき候補の提案が凄い!選挙活動大詰めの時期に災害支援訴える!「本当に、社会を良くして人を助けたいんだ!」 赤かぶ
30. TondaMonta[42] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年4月22日 17:37:52 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[8]
「選挙に行こう」というプラカードは逆効果。
それよりも,「庶民の味方に投票しよう」などと公選法に触れない程度にすべきであると,思います。今日で選挙戦は終わりですが。

小沢応援問題は再考の余地があります。辻元清美氏が同行しているのは,かなり問題。
辻元氏は,「なぜ民主党が人気がないか」を反省していない(YouTube)。それどころか避けて通っている。

政策通の小沢一郎氏には,「TPP参加がなぜ悪いか」の一点に絞って応援演説をしてもらうべきであったと考えます。
池田候補に馴染む馴染まないと誰が判断したのでしょうか。池田候補がそれを言うのなら,仕方ありません。しかし選挙参謀,あるいは周りの人が気を遣ったのであれば,それはそれこそ「傲慢」というものでしょう。

北海道人の多くは,本州からの移民です。選挙戦術としては,移民の元の県の応援者を選定すべきでした。それこそ大阪や神戸では馴染みません。

残念ながら,相手の票を崩せなかった池田氏は,当選してほしかったのですが,負けるでしょう。せめて投票がムサシに左右されないように,最後まで監視されることを期待して,私の思いを閉じます。

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/761.html#c30

[政治・選挙・NHK205] そこへ直れ、貴様らは打ち首だっ!(岩下俊三のブログ) 赤かぶ
7. TondaMonta[43] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月03日 14:38:05 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[9]
マイナス金利ではなく,マイナス消費税を

消費税が8%に上がり,一袋の中味も80gだったのが64gに減り,実質値上げだが,消費者物価指数には反映されない。

アベノミクスは当初から安倍コベノミクス,ドアホノミクスなどと揶揄され,過去2回の消費税率上げの失敗もイカされず,庶民を苦しめた。

ドス黒腹の黒田日銀総裁は,豪邸を建て,退職金でゆうゆう老後を過ごすらしい。80兆円のETF買い,マイナス金利。いずれも失敗。閻魔様からその失敗を最初から見透かされていた。

IMFや世界銀行あるいは日経連のボケ連中は,消費税率を上げろと迫る。

そこで提案。今後の日本を救うために,CPIを上げるためにも,「マイナス消費税」というのを導入してはどうか。
買えば買うほど,消費税が戻って来る。100円のものを買えば,8円戻って来る。1万円のものを買えば,800円戻って来る。10万円の食料を買えば,8千円戻って来る。
このようにすれば,消費者はドンドン買うだろうから,CPI指数も上がるというモノだ。それでも上がらなければ,「道半ば」であると考えて,税率をマイナス10%に引き上げてはどうか。それでもダメだったら,16%に上げてもいい。

しかしながら,そんなマイナス金利を導入した国はないのではないのか。
否,否。あるのでゴンス。日本ざあます。
輸出戻し税というのがあります。輸出企業には現在8%の輸出戻し税が入って来るのです。これぞ「マイナス消費税」の権化。
ゲーテ曰く,「もっと灯りを」。とんでもない私曰く「もっとマイナス消費税を」。

http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/402.html#c7

[政治・選挙・NHK205] 舛添東京都知事の資質・姿勢に対する根本的な疑問(郷原信郎が斬る) 赤かぶ
32. TondaMonta[44] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月05日 14:03:40 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[10]
給料は何のためにあるの? 給料はいくらなの? 
給料は何のためにあるの? 給料はいくらなの? 

別邸だろうと何だろうと,自前の給料でやれ。
都知事になったとき,それ以前の使い込み事件を追及した御用記者?それを許した周りの記者。あのとき追求が厳しければ,今日の事態はなかったはず。

知事邸もあり,自宅もあるのだから,生活費ぐらいでいいのでは??????
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/484.html#c32

[政治・選挙・NHK205] びっしりの人!平日昼間の街頭演説会でびっくりポン。日本共産党が新宿駅西口で街頭演説会。 gataro
33. TondaMonta[45] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月10日 11:19:03 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[11]
>19様 涙が出ました。

 本当に会津や安達太良山や那須連山は懐かしいです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/730.html#c33

[政治・選挙・NHK205] トランプ氏、「日本が米軍経費負担増やさないなら米軍は出ていく」。 どうぞ出て行ってください。(孫崎享氏) 赤かぶ
28. TondaMonta[46] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月10日 11:59:11 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[12]
中立主義再考!!!!!!!

日本を守のは,第一に日本人一人ひとりによる外交。外国へ出かけ,外国人と交流し,友情を築き上げる。そのとき偏見により,あるいはちょっとしたきっかけで,ケンカをすることもあるかもしれない。
しかし,基本的に人間は日本人であろうと,外国人であろうと,変わらない。多くは友好,良い友達関係を築けるはずである。

日本を守のは,第一に外交。第二に文化の交流。翻訳輸入大国日本。ゲーテにしてもトルストイにしてもシェークスピアにしてもみな翻訳物。逆に日本文学を外国語に翻訳した文献は少ない。
 源氏物語。村上春樹作品。『日本文学史序説』。丸山真男の『日本の思想』。『武士道』は初めから英文。算えても僅かにすぎない。
 

日本を守のは,第一に外交。第二に文化の交流。外国留学。外国人留学生受け入れ体制の充実。京都大学は台湾からの留学生を多く受け入れてきた。文系であれその流れを他の大学も見習うことができる。
日本紹介の講座を外国の大学に寄付する。軍備に回す金があれば,寄付しよう。
外国の教員を日本に無料招へいする。

日本を守のは第一に外交。第二に文化の交流。第三,第四がなくて,第五に中立主義。
自衛隊には軍−軍関係(Military to Military)というモノがあるらしいが,自衛隊を防災省にする。そして防災−防災の関係にする。お互いに助け合う。エクアドルに地震があれば,救助に向かう。ネパールで家が崩れれば,助けに向かう。四川省に地震が起これば災害救助隊を送る。カムチャッカの火山が爆発すれば,火山・地震研究者を派遣する。そして日本の地震・火山爆発に備える。

日本を守のは第一に外交。第二に文化の交流。第三,第四がなくて,第五に中立主義。米軍撤退,防災省設置の日本に外国軍が攻めてくることがあるだろう。来ないかも知れない。

しかし,外国軍がせめてきても国際社会はこれを認めないだろう。無防備の日本人を捕虜にしてどうするのか。

旧ソ連軍はハンガリーに侵入し,チェコスロバキアに侵入したが,両国の人々を殺しははしなかった。例外はアフガニスタン。これは完全な誤り。
アメリカ合衆国は暗殺,政権転覆の常習犯。グアテマラ。ニカアラグア。ブラジル。パナマ侵攻。リビア政権転覆。他たくさん。

中国はどこの国へも侵入していない。ベトナムと好戦して勝利したが,ベトナム国奥深くまで侵入したわけではない。相手国へ深入り,侵入したのは,アメリカ合衆国USA.シリアにISILを送り込み,武器を提供した。

日本を守るのは第一に外交。第二に文化の交流。第三,第四がなくて,第五に中立主義。スイス,スウェーデン,フィンランドの中立主義。世界大戦において中立。外国軍の侵入がなかった。日本もこれに見習え。

日本を守るのは第一に外交。第二に文化の交流。第三,第四がなくて,第五に中立主義。第六,第七,以下第九十九までなくて第百に国防軍。

東北も熊本も防災省の職員がいれば,多くの人命が奪われなくて済んだはず。
日本を守るために軍備増強というのは本末転倒。

ご静聴。ダンケ。

グリコ(ーゲン)のオマケ。
軍事産業が儲からない。潜水艦建造受註に失敗した。自衛隊があっても失敗した。
結果的には良かった。武器輸出の烙印を押されなくて良かった。死の商人にならないで良かった。

軍事産業が儲からない。防災グッズを販売すれば良い。押し売りでなく,家の倒壊防止のグッズなどを販売する。あるいは姉歯事件のように,違法建築が合法建築と見なされる日本。建築基準が満たされているかどうか調べるサーヴィスを提供しても良い。

軍事産業が儲からない。保存食の開発に乗り出す。乾パンだけでは味気ない。これとて美味しいが,何年も保存できる宇宙食や避難食を開発製造する。

本日はこれまで。余は日本人の世界に冠たる「カイゼン」に任せたい。TQCもあるでよう。

http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/692.html#c28

[政治・選挙・NHK205] トランプ氏、「日本が米軍経費負担増やさないなら米軍は出ていく」。 どうぞ出て行ってください。(孫崎享氏) 赤かぶ
30. TondaMonta[47] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月10日 12:11:46 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[13]
訂正願います。

 日本を守ために ⇒ 日本を守るために

 好戦   ⇒ 交戦

御免なさい。
http://www.asyura2.com/16/senkyo205/msg/692.html#c30

[政治・選挙・NHK206] 山本太郎議員が福島原発事故のメルトダウンを国会で追求!「公表しなかったのは隠蔽だ。弁護士が小渕優子と同じ」 赤かぶ
5. TondaMonta[48] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月23日 16:30:37 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[14]
4様

 貴殿は中国語の読み・書きができるのですか。前半は認めるとしても、後半は中国という抽象的な言葉しか思い浮かばないので、中国の何が同じなのかよくわかりません。
 私だったら、アメリカ合衆国と同じといいます。サウジでもイスラエルでも同じように言えます。

 もちろん日本の事もよくわからないのに、外国の事のことがよく分かるはずもありません。4様は中国の事がよくお分かりの御様子。中国の悪徳弁護士のお名前を二人ほど御例示願えれば、幸いです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/490.html#c5

[政治・選挙・NHK206] 凄い 「国民怒りの声」クラウドファンディング(ネット資金調達)2日で600万を達成!「怒りの声ステッカー」1枚1000円 赤かぶ
18. TondaMonta[49] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月23日 16:49:57 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[15]
ブログ「世相を切る あいば達也」の『与野党対決の中 なぜ「国民怒りの声」は生まれたのか? 』を読んで、国民怒りの党結党の趣旨をよく理解してから、コメントしてください。例えば16様。

前提としては、「公明・自民党には絶対入れない、投票しない」です。これも忘れられています。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/478.html#c18

[政治・選挙・NHK206] 野党共闘の前進「うれしい想定外」 志位・共産委員長 「選挙共闘、いよいよ力が入る。32全部で自民党を打ち負かしたい」 赤かぶ
20. TondaMonta[50] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月24日 11:03:00 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[16]
17様
 ムサシの件は一番最初に考えることだと思います。戦前は高額納税者の男子だけが投票権がありました。(ムサシはありませんでした)
 敗戦後、20歳以上の婦人にも参政権が与えられました。それが70年も続いたのです。もし婦人参政権が票の読み違えによって投票しなかった候補者に「その票」がいったとすれば、参政権はなきがごとしです。香川県の事例が有名です。
 参政権は男子も女子も確実に投票数に数えられて初めて行使されたことになるのです。しかるにムサシの読み取り機は、どういう構造になっているのでしょうか。
 もちろん各地の選挙管理委員会は出たらなめな機会を購入するはずは、ありません。実験して安心して任せられるか、確認します。ムサシの機械は、そうして合格したのです。

 しかし、どの候補の名前とも読み取れる、または読み取れない場合は、どうなるのでしょうか。
 無効票として出てくるのでしょうか。
 無効票は池田候補でなく、和田候補の票にカウントされた場合はどうなるのでしょうか。読めない字もたくさんあります。ひらがな漢字混じりです。「い」と「わ」を間違えて「う(宇田)」または「え(江田)」あるいは「を(尾田)」と書いた人もいるかもしれません。そのとき、ムサシの読み取り機械はどう判断するのでしょうか。

 選挙管理委員会への売り込みの時、ムサシ関連会社は『どちらとも読むことが出来る、または読むことが出来ない」投票用紙を実験として示さなかった、と推認します。要するに機械の演示にゴマカシがあったのです。きれいな字で書かれた候補者の名前を読み取らせ、区分させたのです。この限りでは正確であり、不正の入る余地はありません。

 またたとえば香川県では投票した人が複数、10人以上いるのに、機械は0人を示していたと聞いています。これはおかしいでしょう。これは次の不正操作と強く関連します。

 三菱自動車の排出(燃費)ガスメーター不正事件。VW自動車もスズキも同じ。検査の時は合格する値を示しましたが、その後は山となれ、野となれで基準に満たない自動車となりました。つまりいくらでも、プログラム操作で検査の眼を誤魔化すことはできます。
 
 これとは異なる誤魔化しに、先の都知事選での投票率があります。舛添都知事の得票数が各自治体で同じような数字を示したのです。これは投票用紙に何が書かれていようと、結果的に舛添氏の得票率が一定になるようにプログラム操作されたと、推認できます。

 「プログラム」の交換は、修理・保全の名目で行われたのでしょう。プログラムには4種類あるものと推測されます:
 ・プログラム
 A:正しく読み取り区分
 B:どちらとも読み取れる、または読み取れない票は相手候補の「票」とする
 C:最初は正確だが、時刻がたつにつれて相手候補の「票」が増える
 D:プログラム交換によって各候補の最終得票率を一定化させる

 グローリーという会社もあるようですが、票読み取り会社は外国ではもっとあるに違いありません。最近ではトルコの例があります。エルドガン大統領が日本を訪問した後の総選挙で勝つはずのない与党が大勝しました。アメリカの有名なトルコ学者も疑問を呈しています。  

 以上のように、プログラムの改変の可能性があります。したがいまして、問題の解決は、機械で速報(出口調査、世論調査をも利用)に利用する。人海戦術で昔のように票を確定する。

 何年か前、エレベータで事故死する事件が数件ありました。シンドラー社でしたかよく覚えていませんが、エレベータもプログラムによりドアが開閉します:
 1.内側のドアが閉まり
 2.外側のドアが閉まる ⇒ エレベータ上昇または下降
 3.ドアボタン
  「開く」押す ⇒ 電流が人体に流れる ➡ ドアに開くよう命令
  「閉じる」押す ⇒ 1.と2.を命令 ➡ エレベータ上昇または下降
  押さない  ⇒ 3秒後(T=3秒) ➡ 自動的に1.と2.を実行

 コンピュータ言語は勉強したことはありませんが、流れ図で示せば以上のようになるのではないでしょうか。
 ところで最近面白いことが起きました。開くと閉じるが逆になったのです。私の住むマンションに定期点検が入り、無事済んだようですが、開閉が逆になったのです。慌てて連絡してやり直してもらいましたが、マイナスとプラスを間違えたのでしょう。要するに、プログラム次第では結果はどうにでもなる!!?

 まとめますと、機械読み取り機を利用するのは各選管の勝手でしょうが、せっかく2000万人の尊い犠牲者を出して手に入れた選挙権です。皆さん各人の投票がしっかり集票されたのか確認する必要があります。人海戦術で確認することを提案させていただきます。

注記: 乾電池利用の機械はーと+を間違えると作動しませんが、プログラム・コンピュータ言語では作動します。    
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/501.html#c20

[政治・選挙・NHK206] 野党共闘の前進「うれしい想定外」 志位・共産委員長 「選挙共闘、いよいよ力が入る。32全部で自民党を打ち負かしたい」 赤かぶ
27. TondaMonta[51] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月24日 19:34:18 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[17]
25様

 最近、コンピュータによる「ロボット言語」なる言語が開発され、実用の段階に入ってきました。しかしまだ未熟です。ゆえに「10.」のような文章になるのです。
 そういう時、私は、「すべてカタカナ」で質問させていただきます。おそらく返答がありません。確実に答えられないのです。

 おそらくは、雲(クラウド)の中にたくさんある単語を使って、主語、述語そして目的語または補語を入れて文章を完成させるのだと思います。
 将来はもっと精巧になるでしょう。見破る方法は複文で質問することです。余計な講釈でした。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/501.html#c27

[政治・選挙・NHK206] 金沢で4野党共同街頭演説! 「しばたコール」が起こり凄い熱気! 小沢さんと息がピッタリ合いました! 志位和夫委員長 赤かぶ
40. TondaMonta[52] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年5月27日 12:16:36 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[18]
今回,共産党は改憲勢力3分の2を阻止すべく,共闘を訴え,候補者絞り込みに政策を転換し,一時党の綱領を脇に置きました。
したがって,党の綱領が共産主義を強調していたとしても,一時保留です。このことが上の議論にありません。

ある県警の幹部は「共産主義も資本主義もみな国民の幸福を目指している」と取り調べでいったことがあります。しかし現在の強欲資本主義=金融資本主義が共産主義より「国民の幸福」を目指しているとは思えません。

戦後,世界の各地に紛争を起こし,政権転覆,要人暗殺,買収などを通して世界の警察官役を果たしてきたアメリカ合衆国は,資本主義のお手本です。そのアメリカで路上生活者が日本のそれを上回ります。身体を売る女子大生の数も少なからずあります。
日本はアメリカのヌイ,犬,手下,奴隷ですからアメリカ型の資本主義を踏襲しています。金魚のうんこのようにくっついて回っている日本。嬉しいではありませんか。

タックスヘイブンで税金逃れをしている大資本から多額の寄付金を集めているクリントン対して,社会主義を掲げるサンダースが今,注目を集めていますが,後者のサンダースが前者に対して善戦しています。過半数以上の有権者がアメリカ型資本主義に疑義をもつようになったことは,明らかです。

私は,共産主義であれ,資本主義であれ,国民を幸福にし,平和のうちに生存できるように援助してくれる「主義」であれば,何であれ,歓迎します。
現在は,福祉予算を削り,軍事予算を増大させる強欲資本主義が日米共に蔓延しています。オバマ政権然り,安倍公明政権然り(両政権に,基本的人権はあるようでありません)。

一部の金持ちだけが日々の食料に,糧に,医療に困らず生活している日本で,安倍公明政権に立ち向かう共産党に拍手を送りたいと思います。共産主義の強調は一時棚上げであることを前提として,選挙を盛り立てる共産党に盛大な拍手を送りたいと思います。

もちろん共産党が躍進し,国会議員の7割以上を占めるような事態になれば,私は野党を応援します。野党の中には自民党や公明党が含まれているか,消滅しているかは分かりませんが,私は「民主主義とは少数意見の尊重である」と考えていますので,少数派の野党を応援します。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/627.html#c40

[原発・フッ素45] 「フクシマではいま、再汚染が起きている可能性がある」米国原子力研究家の警告 (現代ビジネス) 魑魅魍魎男
11. TondaMonta[53] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月05日 18:12:38 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[19]
>再汚染が起きているのはなぜなのか。一つには、政府が徹底した除染を行わなかったからだろう。
 ・放射性廃棄物焼却。
 ・土壌除染とは表層5cmだけ。その取り除いた土はその土地に埋めた。
        ウレコンパックから漏れた。
 ・フクシマ原発出入りの車両に放射性物質が付着し,日本全土に拡散した。
 ・フクシマ産はもちろん近隣県の農産物等が放射性物質を全土に拡散した。
 ・予算不足で,上流のダムや貯水池の除染をしなかった。
 (寿司共に食わせる内閣機密費,G7のときお土産に配った数億円。強欲知日派アレン・ナイ,アミテージなど富士山麓に招待した外交機密費などを除染に充てなかった)

二つには,フクシマ第一,第二,第三そして第四原発残骸から,今日なお,放射性物質が舞い上がり,各地に飛散している。季節風によって北に,南に,西に,東に。
     (菜の花や 月は東に 日は西に)
 
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/778.html#c11

[経世済民109] 1ドル106円台、週明けの日本株は急落へ 6月の米利上げの可能性は「ほぼゼロ」に(東洋経済) 赤かぶ
7. TondaMonta[54] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月05日 18:51:31 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[20]
1様,2様,6様に賛成します。
エルピーダメモリ株をもっていて大損した6様。御愁傷様です。

田中宇氏は2004年の頃から,米ドルの崩壊を主張してきました。しかしQEが終わってもまだ米ドルは崩壊していません(ベルギー政府に身代わりをお願いして米財務省証券を買っているとしても)。
米国は20兆億ドルを借金をしていて,国債の利払いに苦しんでいます。0250%上げれば,利払いが膨らみます。したがって上げるぞ,上げるぞと言ってやっと去年12月頃に上げたのです。ですから当分米国の利上げはありません。但しどこそこの連銀理事Aが上げるべきだとか,別の連銀Bが上げる環境にないとか,Cが失業率統計結果次第などと上げるまたは上げないという対立する意見を語って,
市場を混乱させるのです。

今回も,元財務省次官補P.C.ロバーツ氏は,上記の統計のウソを指摘しています。
なほ,米国の借金は,20兆億ドルでなくて,60兆億ドル(財務省証券何枚分???)が本当だろうという指摘があります。ゆえに田中氏の指摘は早すぎたと言うべきか。遅きに失したというべきか分からない状態にあります。

他方,K田日銀総裁はマイナス金利まで導入し,日銀法に禁じられている日本国際を320兆円以上購入しています。これは法律違反ですから,ETFという迂回回路を利用して法律違反から逃れているわけですから,憲法違反と同じく実質的には同じことです。(憲法?で,赤字国債発行も禁止されていますが,特例法を作ってこれまた憲法違反を逃れています)。

 話を戻せば,320兆円以上の国債を日銀が買えば,近いうちにムーディーズやフィッチという格付会社が日本国債の格付けをAに格下げするでしょう。これは「投資不適当」を意味しますから,円が暴落する可能性が可能性があります。

まとめれば,日米運命共同体。共にローマ帝国が滅亡したように,存亡の危機に瀕しています。2008年はLehman collapse(破綻)で済みましたが,今度は日米国家財政破綻です。おそらく日本を先に破綻させるでしょう。その意味で安倍首相はG7で本当のことを述べたのです。
 但し,リ−マン級のショックではなくて,それ以上のショックです。ゆえに世にも恐ろしいTPP参加国12ヶ国は,批准せず,日米の破綻を見守っているのです。

エルピーダ株で損をされた6様。円高の内に,韓国ウォンや中国人民元に替えておくことを勧めます。AIIB銀行に参加した国が増えて100ヶ国を越えたようです。参加していないのは,世界広しと言えど,日米両国だけです。

経済には疎いので,誤りがあったら御免なさい。Adieu.Adieu.
さらばよ さらばよ にほん帝国の 夏よ!
http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/457.html#c7

[経世済民109] 1ドル106円台、週明けの日本株は急落へ 6月の米利上げの可能性は「ほぼゼロ」に(東洋経済) 赤かぶ
8. TondaMonta[55] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月05日 19:01:17 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[21]
訂正させていただきます。

投資不適格「A」 → 「Ba1」が正しいようです。
http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/457.html#c8

[政治・選挙・NHK207] 日曜討論で安倍政権批判連射!山本太郎「アベノミクスは破たん!国が壊れる!増税延期、一番しっくりくる言葉は詐欺、嘘つき!」 赤かぶ
13. TondaMonta[56] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月05日 19:50:26 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[22]
>福島みずほさん「累進課税を80年代に戻し、最高税率を75%にする。そして法人税は下げない。タックスヘイブン・税金逃れを許してはいけない。消費税に依存しない、税金の使い道を変えることを提案します」 2016年6月5日 09:52

11様のご指摘の通り。しかしこれは選挙用としてはピントこない。消費税0%
が先に来ないと訴える力が弱い。75%は最後。
ピケティも同じようなことを言っている。クルーグマンは自分の誤りを認めた。スティグリッツは金融緩和政策の誤りを指摘。

G7のリ−マンショックにまつわる安倍ウソつきは,上記の,みずほ小母ちゃまの
発言封じ。スティグリッツ発言封じ。

仏蘭西の映画俳優バルデューはロシア国籍を獲得したようだが,フランスの税金が高いので税金の安いロシアに逃げ込もうとしているといった怪しげな説が流れたが,そもそも彼はロシアが好きなのだ。

パナマ文書が流失する前,日本の財務省は海外に5000万円以上預金がある場合は課税することを通知した。ケイマン諸島やパナマでの脱法・脱税を知っていたのであろう。獨協大学の森永卓朗氏は,講演をしたとき,先に講演した方がその講演料をケイマンの銀行に送ってくれと,経理の女性に言っていたそうだ。これは明らかな脱税・脱法。国内で所得があった以上,国内で納税するのが,日本国民の義務。この恥知らず。

たわげたことを抜かすな!

http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/299.html#c13

[カルト16] 飯山・大作の死亡発表を来週にするか選挙後にするかでナンミョーが紛糾。ようやく冷凍だか植物だかが終わるようです。 小沢内閣待望論
16. TondaMonta[57] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月12日 14:58:45 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[23]
なぜ原発が止められないか。
その理由の一つは,リニア中央新幹線です。電力をかなり食うのです。爆食と言ってよいかも。電力爆食い。プラスとマイナスが高速で反転するリニア。そのときに必要になる巨大な電力量。いかほど電力が必要になるか,JR東海に尋ねてみてください。

原発,福井原発など止められないのです。現在でも電力余っているのに原発再稼働はおかしいと主張しても,蛙の面にションベン。葛西JR東海会長らはリニア中央新幹線実現に夢中なのです。馬耳東風。

ではさいなら,さいなら。電力爆食い,ドンナモンダ.30兆円の円借款。
http://www.asyura2.com/16/cult16/msg/262.html#c16

[政治・選挙・NHK207] 時代を読む:浜矩子さん / 「消えたマイナス金利」 赤かぶ
29. TondaMonta[58] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月13日 17:29:41 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[24]
公的資金で銀行を救ったことが,そもそもの間違い。自己責任。At your own risk。

またさらに大手銀行はすでに大手株主外国人となっている。なおさら公的資金の投入などあり得ない。

したがってわれわれ庶民から税金,消費税などをむしり取るのが,根本的な間違い
であり,三菱UFGがPDを返還するのは自己企業防衛のためであって何ら問題はない。

そもそもの話が話にならない話で,おかしな,倒錯的な議論を展開しないでクンナマシ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/644.html#c29

[政治・選挙・NHK207] TPP、失効の公算に…批准手続き完了は全参加国中ゼロ、米国議会は審議すらせず(Business Journal) 赤かぶ
25. TondaMonta[59] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月13日 18:25:31 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[25]
小倉正行様 よく調べてくださいました。感謝申し上げます。

とは申せ,米国議会で,ファスト・トラック大統領権限法が,誤魔化しにあって成立したように,油断はなりませぬ。
TPPが成立しにくい状態に12ヶ国で示し合わせているのかも知れませぬ。そして一気呵成に条約批准。

とりあえずは,日本国憲法はもちろん,他国の憲法よりも上位にあるISDS条項は排除せねばなりませぬ。
たとえ,竹中会長を戴くパソナのような人材派遣会社が,英語指導助手ALTの拡大によって膨大な利益をあげようとも,アフラックのような保険会社が簡保に食い込もうと,まずは批准「反対」に向けて,公明,自民,民進党議員を落とさねばなりませぬ。

日本を売り渡してはなりませぬ。TTIPで欧州の国々も売り渡してはいけませぬ。共同戦線を張り,大企業が活動しやすい不平等条約は海の藻屑と消えるよう働き掛けたいモノです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/621.html#c25

[政治・選挙・NHK207] 谷亮子、自民党から参院選に出馬へ(週刊文春) 赤かぶ
64. TondaMonta[60] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月17日 00:09:00 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[26]
ともあれ,田村(谷)亮子さんに関する情報ありがとうございました。

http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/795.html#c64
[政治・選挙・NHK207] 恥知らず谷亮子の落選運動をしてくれ。SEALDS 君達とママの会よ。 暴論有理
29. TondaMonta[61] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年6月18日 19:16:39 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[27]
敵の敵は味方。
小沢一派の議員の何人かは,前回の衆院選で民主党に鞍替えした。生活の党がまた統一した党(5人)になったとき,戻って来れば良いとした。

確かに,谷亮子氏の政治活動を全く知らない。何をしていたのか。また父親が刑務所に入ったといった系の話もある。北九州の出身だろうという話もある。金が必要だったという指摘もある。

しかし彼女がどういう理由で与党から出るに到ったのか,辻褄の合う説明がない。もし自民党の応援団があったとするならば,前回の参院選では応援団は谷氏を応援したのか。

上の文章で,彼女が「統一名簿が出来なかったから」という理由を取りあげている。もしそうだとしたら,党鞍替えが説明が出来る。
 統一名簿作成を邪魔したのは,民主党=現民進党である。小沢氏の構想を潰したのが現民進党であるとすれば,谷氏が民進党を嫌ったのは合理的である。敵の敵は味方である。

生活の党から出なかったのは,風が吹かないからである。

隠して,当選して議員として生きていれば,いつかは小沢氏の下に再結集できる。改憲反対の看板を落としたわけではないだろう。戦争のため,ベルリ−ン・オリンピックもロス,モスクワ・オリンピックも参加できない選手たちがいた。涙を流した選手もいれば,仕方ないと諦めた選手もいた。英国の選手は一人参加して公務員を解雇された。

そういった歴史を考えたとき,体育会系の中には,戦争つまり,海外派兵に反対する選手が出て来ても不思議ではない。今回は自民党が負ける。まだ谷氏の比例の順番は決まっていないが,代議士として生き残る手段としては自民党が一番確率が高い。

島倉千代子が唱ったように人生いろいろ。小泉一郎元首相が言ったように,人生いろいろ(会社に出社しなくても,年金保険料を払ってくれた会社もある)。

谷亮子氏を批判するブログ記事ばかり。上の❷様以外。


http://www.asyura2.com/16/senkyo207/msg/881.html#c29

[政治・選挙・NHK208] もう勢いが止まらない!?三宅洋平候補の新橋選挙フェス、駅前を埋め尽くす程の大群衆が集まる! 赤かぶ
12. TondaMonta[62] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年7月06日 17:05:55 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[28]
とにかくも,イギリスのEU離脱=Brexitの国民投票で,手作業で開票,集票が行われました。それがなぜ日本で出来ないのですか。
 日本では手作業は禁止されているのですか。されていなければ,ムサシ機械及び手作業で開票・集計すれば,より信頼度が高まります。
 手作業で選管は開票,集票をすべきです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/857.html#c12
[政治・選挙・NHK208] 東京新聞<参院選>終盤情勢 東京選挙区 三宅洋平候補、まさかの10位の大苦戦!めざせ、5人抜きの大逆転!! 赤かぶ
60. TondaMonta[63] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年7月08日 00:20:01 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[29]
しかし不思議なのは,ネット模擬投票がないこと。つまり,どなたかが投票用ブログを立ち上げて,世論調査をすればいい。
 分析,仕分けに手間がかかるが,ここで文章を書いている人に手伝ってもらえば良い。私も手伝います。
 新聞の調査など当てにできないことは誰もが承知の助。ならば自分たちでやるほかに手段はないでしょう。
 小泉郵政選挙の時,カメラのアングルが現在の三宅洋平氏の群衆を捉えるアングルが同じ。つまり,大勝間違いなし。
 蓮舫氏や公明・自民票はそれほど票が(氷河)伸びないでしょう。田中氏も残念でした。こんなことを予測するより,論より証拠。ネット模擬投票で事前調査をしてみてはいかがでしょうか。

http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/888.html#c60
[政治・選挙・NHK208] JICA協力隊員撤収を報じた毎日新聞の大スクープ 天木直人 赤かぶ
21. TondaMonta[64] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年7月08日 00:40:39 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[30]
コバカパーナという町がある。莫迦は死ななきゃ治らないという言葉もある。馬鹿とは,馬い,甘い仕事をたんまりともらい,鹿とやり遂げる「社畜人間」のこと。人生,辛いもんですね。
原発賛成派の電事連の幹部なんかも原発反対なんだけれど,口が裂けても,死んでも「原発反対,人殺し原子炉を廃炉に」などとは言えない。小バカが多いのが電事連。大馬鹿モノは,これほど原発の被害が広がっても自民,公明,旧民主党に投票する者。
170名にも上る小児甲状腺癌。毎日フクイチで死ぬ作業員。心筋梗塞で死ぬ50代の東京人。ああ,東京の人よ。

智恵子は言った:東京に本当の空はない。ならば安達太良山にあるのかしら。
おーい中村君:どうして朝から酒ばかり飲んでいるの。
小原庄助さん朝寝,朝酒。ええんでんね。
戦争に行きたい若者諸君。戦争に行こうではないか。そしてお国のために死のうではないか。利口は死んでも治らない。

しかし馬鹿者も利口者も死んだら,治るというのは本当だろうか。君たちはまだ若い。やり直しが出来る。死んではいけない。

http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/890.html#c21

[カルト16] ゴミ売り・自民比例第一党の勢い、10代の半数与党支持。しかし現場は自公閑古鳥、共産・統一・洋平はいつも満杯です。 小沢内閣待望論
16. TondaMonta[65] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年7月10日 17:38:10 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[31]
電話普及協会 知ってますか。
固定であれ,携帯であれ,毎月➎円引かれていました。文句言ったら,
NTTファイナンスが今度は3円にして引いています。お客様フリーダイアルで電話を掛けても,いつも混雑,ビジー状態。

電話普及協会って官僚,役人の天下り先でしょう。電話代を払っているので普及のためには払いたくありません。これだけ普及しているのにふざけていませんか。

毎月3円でも全国の利用者数を考えたとき,30億ぐらいになるのでは???

これも自民党の政策の一つでしょう。やめるべし,廃止すべし。トンでもね。
TondaMonta
http://www.asyura2.com/16/cult16/msg/399.html#c16

[政治・選挙・NHK209] 野党統一候補 森ゆうこ氏、当選!! 559,761票 激しいデッドヒートを制する 生活の党2議席死守! 赤かぶ
39. TondaMonta[66] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年7月11日 23:45:26 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[32]
衆参両院の議長は自民党がとると思うが,この二人は改憲を発議できない。
可否同数の時は,投票できるが。
つまり,議長が賛成議員の起立数を算えたとき,自分は算えないから,一人減ることになる。誰も分かっていることだが,誰も指摘しないので,注意を喚起しておきたい。

なお僕としては次のように憲法改正を考えている:憲法改正を発議した途端,憲法98条により,発議した議員は憲法違反となる。なぜなら,98条の定めにより「公務員は憲法を擁護する義務がある」からである。
しかるに疑問が出るが,3分の2の規定云々は一体何だったのか。これはこのような事態が生じるのを見越して,憲法策定者が憲法98条を設けたのである。すなわち,国会内で,誰もが使えない規定を盛り込んだのである。夢お忘れ無きようお願い申し上げます。


http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/306.html#c39

[政治・選挙・NHK209] 野党統一候補 森ゆうこ氏、当選!! 559,761票 激しいデッドヒートを制する 生活の党2議席死守! 赤かぶ
40. TondaMonta[67] gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE 2016年7月11日 23:59:14 : jiEa71DW3g : kjLPeHHxMQ8[33]
日本の西の方が東より軍国主義であった。そこでGHQは戦後改革をいくつか行なった。その一つが,男女7歳にして席を同じうせず。つまり男子校と女子校とを合併する政策を実行した。
 その政策により,九州から始めてだんだん東に男女校が誕生してきた。ところが,東京が終わった後,埼玉辺りまで改革が進んだところで,日本が独立した。ゆえに埼玉以北では戦前からの男子校,女子校が残って現在に到っている。

西日本の軍国主義がひどすぎたことは理解されたと思う。もう一つは,東北ではどぶろくの取り締まりが厳しかったことが挙げられる。警察署襲撃事件が何件も発生した。東北の農民は冷害で食べるモノにも困り,娘を身売りした。慰安婦にしたのである。
 要するに国のやることに抵抗する下地が東北農民の心にあった。軍国主義に染まってなるものか。
 そこで思うのだが,秋田県で自民党候補石井氏が強いのは何故かということである。比内鶏偽装事件があったが,自殺者の数も昨年までは日本一であった。今は冷害はない。民俗学的に面白い現象が起きているのではないだろうか。それとも企業誘致,大学誘致が成功したのであろうか。学力テストでも日本一である。
(福井県も学力上位だが,原発関連の優秀な技術者の子女が集まるので自然と学力は高いが,秋田県に原発はない)

http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/306.html#c40

  

▲このページのTOPへ   ★阿修羅♪ > ペンネームごとのコメント > gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE g検索 gnOCj4KOgoSCgYJsgo@CjoKUgoE

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。